Koolitused

Hetkel aktiivsed koolitused

Kursuse eesmärk: õpilase ettevalmistamine iseseisvaks tööks klientidega.

Kursuse kestus: 120 tundi, lisaks pakume võimalust pikendada praktikaosa juhendaja käe all meie õppesalongis ilma täiendava tasuta.

Kursuse hind: algusega 300 EUR.
Kursuse hind hõlmab teoorialoenguid ja metoodilisi materjale, desinfitseerimiseks ja steriliseerimiseks vajalikku varustust ning KÕIKE õppesalongi praktikaks vajaminevat: töövahendid, instrumendid, aparaadid, professionaalne kosmeetika, kulumaterjalid, isikliku hügieeni tooted jms.

Õppekava:

 • Tervete küünte ja naha anatoomia ja füsioloogia.
 • Küünte kunstkatted ja küünte modelleerimise alused.
 • Kunstküünte panemise näidustused ja vastunäidustused.
 • Kunstküünte modelleerimise materjalid, nende füüsikalis-keemilised omadused, võrdlev iseloomustus.
 • Naturaalse küüneplaadi ettevalmistuse eesmärgid ja ülesanded enne kunstkatte modelleerimist.
 • Kunstküünte arhitektuur.
 • Hoolduse eesmärgid ja ülesanded.
 • Tutvumine aparaadiga ning erinevad võimalused töös freeside ja lõiketeradega.
 • Vormide kasutamine, pealepanemine ja viilimine.
 • Küünekumeruse modelleerimine; kandilise kujuga lakitud küüned, prantsuse maniküür (alusel, klassikaline meetod, revers, küünelooži kunstlik pikendamine kamuflaažmaterjalidega).
 • Kunstkatete säästev eemaldamine küüntelt. Erinevate tehnikate plussid ja miinused.
 • Professionaalsete töövõtete ja harjumuste kujundamine õppesalongis.

Enne koolituse algust

Õppemaks tasutakse VP intelligent OÜ arveldusarvele pangas hiljemalt kolm päeva enne koolituse algust.

Tasumise kordi:
– Õpilane tasub terve summa enne koolituse algust.
– Õpilane tasub 50% summast enne koolituse algust. Ülejäänud summa õpilane tasub kursuse käigus.

Õppemaksu tagastamise kord:
– Kui koolitatav ei saa koolitusel osaleda ja teatab sellest kirjalikult 72h ette, siis tagastatakse 100% ette makstud koolituse tasust. Kui koolitatav ei saa tulla haiguse tõttu, aga soovib seda koolitust siiski saada, siis juhatajaga kokkuleppel on võimalik leppida uus aeg ning ettemaks jääb täies ulatuses sellele koolitusele ettemaksuks.
–  Kui koolituse käigus õpilane ei tule kohale või hilineb rohkem kui 20 minutit, siis selle päeva ettemaksu ei tagastata.
– Koolituse poolelijätmisel koolitatav peab maksma läbinud osade eest. Ülejäänud summa tagastatakse.

Vaidluste lahendamise kord:
– Vaidlused ja arusaamatused, mis võivad tekkida koolitatava ja koolitaja vahel lahendab juhataja. Juhataja kontakt: almed.koolitus@gmail.com
– Ning edasi juba vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele..

Koolitusele saab registreeruda emaili: almed.koolitus@gmail.com . Selleks on vaja teie täisnime, telefoninumbrit ning meiliaadressi. Kui koolituse ostjaks on firma, siis ka firma rekvisiite.